Przecież wcale nie trzeba patrzeć na świat przez pryzmat myśli.

Powiedział nam Karol na Giełdzie:
„Nie myślcie o sobie nigdy jako o czymś więcej niż glina i piasek.

Glina zatrzymuje wodę. Piasek ją filtruje.

A to, że strumień płynie, to nie wasza zasługa.”

A propos powyższego…